"Yeminli Tercüme Bürosu" nedir? Nasıl Kurulur?

Yeminli Tercüme Nedir?

 

Türkiye’de Çevirmenlik Yasası ne yazık ki olmadığı için tercümanlar; Noterlik Kanunu uyarınca Noterliklerden sanki noterde çalışan bir personel gibi Yemin Tutanağı / Zaptı tanzim ederek çalışmaktadırlar.

 

Bu tercümanlar yalnızca yemin tutanağını aldığı noterde geçerli olmak üzere “Yeminli Tercüman” olarak işlem yapabilmektedirler. Tek bir noterden alınan tutanak tüm noterliklerde geçerli değildir. Birden fazla noterden yemin tutanağı çıkartılabilmektedir.

 

Yeminli Tercüman olmak için; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması veya yabancı ise Türkiye’de yasal çalışma izni olması, Mütercim-Tercümanlık ya da bir üniversitenin yabancı dil bölümünden mezun olması, veya dil bildiğini kanıtlayan Dil Sertifikaları, KPSS yada TOEFL gibi belgelerle birlikte çevirilerini tasdik ettirmek istediği Noterlik Dairesine başvuruda bulunmak gerekmektedir. Noter belgelerinizle birlikte sizin dil bildiğinize kanaat getirdiğinde, eğer isterse (mecburiyeti yoktur) size yemin tutanağı  (Yemin Zaptı) düzenler.

 

Yeminli Tercümanlık Hizmeti verilmesi için sadece bu noterde yaptıkları tercümeye tutanaktaki aynı imzayı atarak yapılan tercümenin onaylanması ile mümkündür.

 

Türkiye’de Noterlikten alınan yemin tutanağı (Yemin Zaptı) tüm kamu kurumlarında geçerli yada yeterli değildir. Örneğin Tapu’da çevirmenlik, Mahkemelerde çevirmenlik yapabilmek için Adalet Bakanlığının Adliyelerde açtığı Tercüman Başvurusunda bulunmak, gerekli kriterleri yerine getirmek ve akabinde uygun görülen tercüman adayı olarak yemin törenine katılıp belgenizi almanız gerekmektedir. Böylelikle başvuru yılınızda Tapu ve Mahkemelerde çevirmenlik yapabilirsiniz.

 

 

Yeminli Tercüme Bürosu

 

TUÇEF Uluslararası Çevirmenler ve Çeviri Kuruluşları Federasyonu ile TUÇED Türkiye Çevirmenler Derneğinin çalışmalarının sonucu olarak; Yeminli Teminli Tercüme Bürosu yetkisi ile üyelerin; tüzüğün 4. maddesine istinaden, kural ve kaideleri yerine getiren, işletmesi adına Yemin Taahhüt Beyanını noter huzurunda imzalayıp gönderen üyelere çeviri işletmesi bilgilerine istinaden Yeminli Tercüme Bürosu yetkisi verilir.

 

Ancak bu işlemi yapan tüm tercümanlar; Yeminli tercüme bürosu yetkisi alabilirler.

 

Bunun dışında herhangi bir kurum veya kuruluştan yemin zaptı veya yemin tutanağı tanzim edilmesi, üniversitelerde mütercim tercümanlık bölümü mezunu olması bu işlem için yeterli değildir.

 

Bu yetkiye sahip olmayan, yetki belgesi bulunmayan ve yeminli tercüme bürosu olarak kendilerini tanıtan kişi veya kuruluşlar yasa dışı olarak haksız rekabete yol açmakta ve tüketici hakları kanununu ihlal ederek yanıltıcı bilgi ifşa etmektedir.

 

Yemini tercüme bürosu olabilmek için TUÇEF Uluslararası Çevirmenler ve Çeviri Kuruluşları Federasyonundan veya TUÇED Türkiye Çevirmenler Derneğinden gerekli bilgileri alabilirsiniz.

 

"Yeminli Tercüme Bürosu" diyerek bu yetkiye sahip olmayan kişi ve kuruluşların hak mahrumiyetlerine uğramamaları için iyi araştırma yapmaları önerilir.

 

Dr. Ahmet VAROL

 

www.tuced.org.tr

www.tucef.org.tr 


 

Yeminli Tercüme Bürosu Yetkisi ve Süresi;

 

Yeminli Tercüme Bürolarının yetkileri; her yıl incelemeye tabii tutularak, belgeleri yenilenmeye uygun görülen, meslek etiğine uygun hareket edip, kural ve kaidelere uyan büroların Ocak ayında Yeminli Tercüme Bürosu Yetkileri yenilenmektedir.

Yeminli Tercüme Bürosu yetkisi yenilenmeyenler,  eski belgelerini kullanamayacakları için internet sitelerinden, antetli kağıtlarından,  kartvizitlerinden ve kaşelerinden Yeminli Tercüme Bürosu ibarelerini kaldırmak zorundalardır.

Yeminli Tercüme Bürosu olmadıkları halde, halka eksik ve yanlış bilgi vererek haksız kazanç elde edenler hakkında da yasal işlemler başlatılacaktır.

 

TUÇEF Uluslararası Çevirmenler ve Çeviri Kuruluşları Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanlığı

www.tucef.org.tr

www.tuced.org.tr

 Değerli meslektaşlarımıza çağrımızdır!

 

 

2013 yılında TUÇED Türkiye Çevirmenler Derneğinin öncülüğünde kurulan TUÇEF Uluslararası Çevirmenler ve Çeviri Kuruluşları Federasyonumuzdan fikir ayrılığı neden ile ayrılıp, yeni dernekler kurarak "TUÇEF" ismine R harfi ekleyerek "TURÇEF" olarak kurumuş olan Federasyonun mesleki çalışmalar yapmak yerine meslektaşlarını karalayarak, ayrımcılık yaparak sanal ortamlarda söylemde bulunmalarını kınıyoruz. Arkadaşlarımızın birlik beraberlik içinde mesleğimize sahip çıkmalarını umuyoruz.

 

1992 yılından bu yana mesleki birlik ve beraberlik için çalışan değerli üyemiz TUÇED Türkiye Çevirmenler Derneğine teşekkür ediyoruz. Çalışmalarının devamını diliyoruz.

 

Bunlardan bazıları:

1- Çalışma Bakanlığı ile yapılan istişare sonucu Çalışma bakanlığı ve tüm birimlerinde çevirilerde noter tasdikinin kaldırılması,

2- Avustralya Büyükelçiliği ile yapılan iştira sonucu dernek üyesi çevirmenlerin yaptığı çevirilerde Noter onayının kaldırılması,

3- Federasyonlar daha kurulmadan çevirmenlik mesleği ile ilgili standartların belirlenmesinde önerilerde bulunması ve daha sonraki çalıştaylarda da mesleki çalışmalara katılması

4- 1992’den bu yana mesleki çalışmalar yaparak, yasa taslağı çıkarması, çeviri mesleğine gönül verenler ile çevirmenlerin haklarının korunması ve aralarındaki sorunların çözümü

gibi birçok görevi başarı ile yapmıştır ve yapmaya devam etmektedir.

 

Çevirmenlik Mesleği ile ilgili 69 sayfalık Başbakanlık Araştırma Raporu - Türkiyede Çevirmenlik Mesleği_2 de raporun yarısı yani 34.cü sayfadan sonrasının tümü TUÇED Türkiye Çevirmenler Derneği Genel Başkanı Ahmet VAROL'un hazırladığı yasa tasarısından bahsetmektedir.

http://www.igb.gov.tr/HaberGoster.aspx?ID=1140 bu linkten de direk ulaşıp tüm meslektaşlarımız okuyabilir.

 

Tüm meslektaşlarımıza birlik ve beraberlik içinde mesleğimize sahip çıkmalarını ve gereksiz kendi içlerinde birbirlerini karalama ve baltalama çalışmalarından vazgeçmeleri için çağrıda bulunuyoruz.

 

Dr. Ahmet VAROL

TUÇEF Genel Başkanı

Türkiye’de Çevirmenlik Yasası ne yazık ki olmadığı için tercümanlar; Noterlik Kanunu uyarınca Noterliklerden sanki noterde çalışan bir personel gibi Yemin Tutanağı / Zaptı tanzim ederek çalışmaktadırlar.

Bu tercümanlar yalnızca yemin tutanağını aldığı noterde geçerli olmak üzere “Yeminli Tercüman” olarak işlem yapabilmektedirler. Tek bir noterden alınan tutanak tüm noterliklerde geçerli değildir. Birden fazla noterden yemin tutanağı çıkartılabilmektedir.

Yeminli Tercüman olmak için; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması veya yabancı ise Türkiye’de yasal çalışma izni olması, Mütercim-Tercümanlık ya da bir üniversitenin yabancı dil bölümünden mezun olması, veya dil bildiğini kanıtlayan Dil Sertifikaları, KPSS yada TOEFL gibi belgelerle birlikte çevirilerini tasdik ettirmek istediği Noterlik Dairesine başvuruda bulunmak gerekmektedir. Noter belgelerinizle birlikte sizin dil bildiğinize kanaat getirdiğinde, eğer isterse (mecburiyeti yoktur) size yemin tutanağı  (Yemin Zaptı) düzenler.

Yeminli Tercümanlık Hizmeti verilmesi için sadece bu noterde yaptıkları tercümeye tutanaktaki aynı imzayı atarak çalışması mümkündür.

Türkiye’de Noterlikten alınan yemin tutanağı (Yemin Zaptı) tüm kamu kurumlarında geçerli yada yeterli değildir. Örneğin Tapu’da çevirmenlik, Mahkemelerde çevirmenlik yapabilmek için Adalet Bakanlığının Adliyelerde açtığı Tercüman Başvurusunda bulunmak, gerekli kriterleri yerine getirmek ve akabinde uygun görülen tercüman adayı olarak yemin törenine katılıp belgenizi almanız gerekmektedir. Böylelikle başvuru yılınızda Tapu ve Mahkemelerde çevirmenlik yapabilirsiniz.

Yeminli Tercüme Bürosu yetkisi ile Derneğimize üye olan, tüzük kural ve kaidelerine yerine getiren, Yemin Taahhüt beyanını noter huzurunda imzalayıp gönderen üyelerimize çeviri işletmesi bilgilerine istinaden Yeminli Tercüme Bürosu için Çevirmenlik Yetki belgesi düzenlenir.

Ancak bu işlemi yapan tüm tercümanlar; Yeminli tercüme bürosu yetkisi alabilirler.

Bunun dışında herhangi bir kurum veya kuruluştan yemin zaptı veya yemin tutanağı tanzim edilmesi, üniversitelerde mütercim tercümanlık bölümü mezunu olması bu işlem için yeterli değildir.

Dernek üyeliği olmayan, yetki belgesi bulunmayan ve yeminli tercüme bürosu olarak kendilerini tanıtan kişi veya kuruluşlar yasa dışı olarak haksız rekabete yol açmakta ve tüketici hakları kanununu ihlal ederek yanıltıcı bilgi ifşa etmektedir.

Yemini tercüme bürosu olabilmek için lütfen Türkiye Çevirmenler Derneğinden veya Uluslararası Çevirmenler ve Çeviri Kuruluşları Federasyonundan gerekli bilgileri edininiz.

Yeminli tercüme bürosu diyerek bu yetkiye sahip olmayan kişi ve kuruluşların hak mahrumiyetlerine uğramamaları için iyi araştırma yapmaları önerilir.

Dr. Ahmet VAROL

 


NOTER İLE İLGİLİ MESLEKTAŞLARA DUYURU:

Çevirme işlemleriyle ilgili olarak, noterlik ücret tarifesine göre tahakkuk eden çevirme ücretinin tamamının tahsil edilmesinden sonra, %50'sinin noterler tarafından tercümanlara ödeneceğine ilişkin 21.01.2010 tarihli ve (7) sayılı genelgenin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle bir noterimiz tarafından açılan davada, Danıştay Sekizinci Dairesi’nce verilen yürütmenin durdurulması isteminin reddine ilişkin 31.10.2014 günlü, E: 2014/5432 sayılı karara, davacının itiraz etmesi üzerine, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından, ilişikte bir örneği bulunan 02.04.2015 günlü ve YD İtiraz No: 2015/266 sayılı kararla, “Noterlik Kanunu ile Yönetmeliğinde, çeviri ücretlerinden noterlerin pay alacaklarına ilişkin açık bir hüküm bulunmaması, uyuşmazlığa konu hususun 1512 sayılı Noterlik Kanununun 112. maddesi uyarınca düzenlenecek tarifede tespit edilmesi gerekirken, Yönetim Kurulu kararına istinaden genelge ile düzenlenmesi” gerekçeleriyle davacının itirazının kabulüne ve dava konusu işlemlerin yürütülmesinin durdurulmasına oyçokluğuyla karar verilmiştir.

 

Yönetim Kurulunun 22.02.2016 günlü toplantısında konunun görüşülmesi sonunda;

 

21.01.2010 tarihli ve (7) sayılı genelgenin yürürlükten kaldırılmasına ve Noterlik Kanunu Yönetmeliğinin 96’ncı maddesinde, noter tarafından ilgilisinden alınan çevirme ücretlerinin noterlik dairesinin gelirlerinden olduğunun, yevmiye defterine gelir olarak kaydedileceğinin, noterin çevirene ödediği paranın da dairenin giderlerinden sayıldığının belirtilmesi nedeniyle, tercümana ödenecek ücretle ilgili olarak, Noterlik Kanunu Yönetmeliği hükümlerine uygun şekilde ve 21.01.2010 tarihli ve (7) sayılı genelgeden önceki uygulama doğrultusunda işlem yapılmasına karar verilmiştir.

 

Genelge iptal edilerek eski usul uygulaması başlamıştır. 01.03.2016

 

TUÇEF Genel Başkanı

Dr. Ahmet VAROL

GELİN AYNI ÇATI ALTINDA MESLEĞİMİZİN ODALAŞMASI İÇİN MÜCADELE EDELİM!

Değerli meslektaşlarımız;

Mesleğimizin hak ettiği saygıyı görebilmesi, meslek haklarımızı elde edebilmemiz için daha çok birlik ve beraberlik içerisinde olmamız gerekmektedir. Meslek Odamız olmadığı gibi bu çalışmaları birlikte yürütmek için mesleki Dernek'leri çatımız altında bir arada görmek, beraber çalışmalar yapmak, daha çok ses olmak isteriz. Gelin aynı çatı altında mesleğimizi hak ettiği noktaya taşıyalım!

TÜM MESLEKTAŞLARIMIZA DUYURU!

 

 

Değerli meslektaşlarımıza çağrımızdır!

 

2013 yılında TUÇED Türkiye Çevirmenler Derneğinin öncülüğünde kurulan TUÇEF Uluslararası Çevirmenler ve Çeviri Kuruluşları Federasyonumuzdan fikir ayrılığı neden ile ayrılıp, yeni dernekler kurarak "TUÇEF" ismine R harfi ekleyerek "TURÇEF" olarak kurumuş olan Federasyonun mesleki çalışmalar yapmak yerine meslektaşlarını karalayarak, ayrımcılık yaparak sanal ortamlarda söylemde bulunmalarını kınıyoruz. Arkadaşlarımızın birlik beraberlik içinde mesleğimize sahip çıkmalarını umuyoruz.

 

1992 yılından bu yana mesleki birlik ve beraberlik için çalışan değerli üyemiz TUÇED Türkiye Çevirmenler Derneğine teşekkür ediyoruz. Çalışmalarının devamını diliyoruz.

 

Bunlardan bazıları:

1- Çalışma Bakanlığı ile yapılan istişare sonucu Çalışma bakanlığı ve tüm birimlerinde çevirilerde noter tasdikinin kaldırılması,

2- Avustralya Büyükelçiliği ile yapılan iştira sonucu dernek üyesi çevirmenlerin yaptığı çevirilerde Noter onayının kaldırılması,

3- Federasyonlar daha kurulmadan çevirmenlik mesleği ile ilgili standartların belirlenmesinde önerilerde bulunması ve daha sonraki çalıştaylarda da mesleki çalışmalara katılması

4- 1992’den bu yana mesleki çalışmalar yaparak, yasa taslağı çıkarması, çeviri mesleğine gönül verenler ile çevirmenlerin haklarının korunması ve aralarındaki sorunların çözümü

gibi birçok görevi başarı ile yapmıştır ve yapmaya devam etmektedir.

 

Çevirmenlik Mesleği ile ilgili 69 sayfalık Başbakanlık Araştırma Raporu - Türkiyede Çevirmenlik Mesleği_2 de raporun yarısı yani 34.cü sayfadan sonrasının tümü TUÇED Türkiye Çevirmenler Derneği Genel Başkanı Ahmet VAROL'un hazırladığı yasa tasarısından bahsetmektedir.

http://www.igb.gov.tr/HaberGoster.aspx?ID=1140 bu linkten de direk ulaşıp tüm meslektaşlarımız okuyabilir.

 

Tüm meslektaşlarımıza birlik ve beraberlik içinde mesleğimize sahip çıkmalarını ve gereksiz kendi içlerinde birbirlerini karalama ve baltalama çalışmalarından vazgeçmeleri için çağrıda bulunuyoruz.

 

Dr. Ahmet VAROL

TUÇEF Genel Başkanı

Türkiye’de Çevirmenlik Yasası ne yazık ki olmadığı için tercümanlar; Noterlik Kanunu uyarınca Noterliklerden sanki noterde çalışan bir personel gibi Yemin Tutanağı / Zaptı tanzim ederek çalışmaktadırlar.

Bu tercümanlar yalnızca yemin tutanağını aldığı noterde geçerli olmak üzere “Yeminli Tercüman” olarak işlem yapabilmektedirler. Tek bir noterden alınan tutanak tüm noterliklerde geçerli değildir. Birden fazla noterden yemin tutanağı çıkartılabilmektedir.

Yeminli Tercüman olmak için; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması veya yabancı ise Türkiye’de yasal çalışma izni olması, Mütercim-Tercümanlık ya da bir üniversitenin yabancı dil bölümünden mezun olması, veya dil bildiğini kanıtlayan Dil Sertifikaları, KPSS yada TOEFL gibi belgelerle birlikte çevirilerini tasdik ettirmek istediği Noterlik Dairesine başvuruda bulunmak gerekmektedir. Noter belgelerinizle birlikte sizin dil bildiğinize kanaat getirdiğinde, eğer isterse (mecburiyeti yoktur) size yemin tutanağı  (Yemin Zaptı) düzenler.

Yeminli Tercümanlık Hizmeti verilmesi için sadece bu noterde yaptıkları tercümeye tutanaktaki aynı imzayı atarak çalışması mümkündür.

Türkiye’de Noterlikten alınan yemin tutanağı (Yemin Zaptı) tüm kamu kurumlarında geçerli yada yeterli değildir. Örneğin Tapu’da çevirmenlik, Mahkemelerde çevirmenlik yapabilmek için Adalet Bakanlığının Adliyelerde açtığı Tercüman Başvurusunda bulunmak, gerekli kriterleri yerine getirmek ve akabinde uygun görülen tercüman adayı olarak yemin törenine katılıp belgenizi almanız gerekmektedir. Böylelikle başvuru yılınızda Tapu ve Mahkemelerde çevirmenlik yapabilirsiniz.

Yeminli Tercüme Bürosu yetkisi ile Derneğimize üye olan, tüzük kural ve kaidelerine yerine getiren, Yemin Taahhüt beyanını noter huzurunda imzalayıp gönderen üyelerimize çeviri işletmesi bilgilerine istinaden Yeminli Tercüme Bürosu için Çevirmenlik Yetki belgesi düzenlenir.

Ancak bu işlemi yapan tüm tercümanlar; Yeminli tercüme bürosu yetkisi alabilirler.

Bunun dışında herhangi bir kurum veya kuruluştan yemin zaptı veya yemin tutanağı tanzim edilmesi, üniversitelerde mütercim tercümanlık bölümü mezunu olması bu işlem için yeterli değildir.

Dernek üyeliği olmayan, yetki belgesi bulunmayan ve yeminli tercüme bürosu olarak kendilerini tanıtan kişi veya kuruluşlar yasa dışı olarak haksız rekabete yol açmakta ve tüketici hakları kanununu ihlal ederek yanıltıcı bilgi ifşa etmektedir.

Yemini tercüme bürosu olabilmek için lütfen Türkiye Çevirmenler Derneğinden veya Uluslararası Çevirmenler ve Çeviri Kuruluşları Federasyonundan gerekli bilgileri edininiz.

Yeminli tercüme bürosu diyerek bu yetkiye sahip olmayan kişi ve kuruluşların hak mahrumiyetlerine uğramamaları için iyi araştırma yapmaları önerilir.

Dr. Ahmet VAROL